Giảm Cân Hoa Sâm Đất Plus

580.000 

HOA SÂM ĐẤT PLUS ( Trà Giảm Cân Cho Người Cơ Địa Khó Giảm )

LOẠI TRÀ ĐẶC BIỆT CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CƠ ĐỊA LỜN VÀ KHÓ GIẢM NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.